"เรียนอย่างสบายใจ ให้ประกันภัยการเดินทาง
อลิอันส์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ดูแลคุณ"


"ประกันภัยการเดินทาง" สิ่งสำคัญที่คุณต้องคิดหลังจากลงทะเบียนเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ คุณคิดว่าคุณแทบจะไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเลยดังนั้นทำไมถึงต้องจ่ายเงินมากขึ้นกับสิ่งที่คุณคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นในบางสถานการณ์เท่านั้น

เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาในต่างประเทศนั้นมีราคาแพง แต่ยังคงมีสิ่งที่มีราคาแพงกว่า นั่นคือค่ารักษาทางการแพทย์เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย จากสถิติพบว่าค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 150-300 รูปีในประเทศอินเดียแต่ในประเทศที่เจริญแล้วค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็จะไม่ต่ำกว่า 250-300 $ หรือ ประมาณ 9,000 บาทไทย

ในกรณีเช่นนี้ประกันการเดินทางสำหรับนักเรียนสามารถช่วยบรรเทาภาระทางการเงินของคุณและครอบครัวได้ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยในต่างประเทศส่วนใหญ่ต่างก็มีข้อบังคับสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จำเป็นจะมีต้องมีประกันภัย

ลองมาพิจารณาสถานการณ์ที่คุณกำลังอยู่ในกลางภาคการศึกษาที่สำคัญของคุณและคุณก็มีทุกอย่างพร้อมสำหรับการสอบ แต่น่าเสียดายที่คุณต้องล้มป่วยลงและไม่สามารถเข้าสอบได้เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวนั้น แต่ค่าเล่าเรียนและสิ่งอื่นๆจำนวนมาก ที่ได้จ่ายเงินไปแล้วล่ะคุณจะทำอย่างไรหากตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้? คุณไม่ต้องการที่จะสูญเสียเงินจำนวนนี้ไป นี้เป็นหนึ่งในสถานการณ์เหล่านั้นที่ประกันการเดินทางสำหรับนักเรียนจะพิสูจน์ให้เห็นถึงประโยชน์ที่คุณจะได้รับด้วยการคืนเงินตามจำนวนเงินที่คุณได้จ่ายไปจริง


อันดับประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพมากที่สุด

ลำดับ ประเทศ *ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ
(US Dollar)
*ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ
(บาท)
1 USA 7,960 238,800
2 SW 5,105 153,150
3 Canada 4,314 129,420
4 France 3,969 119,070
5 AUS 3,484 104,520
6 UK 3,438 103,140
7 Japan 3,045 91,350
8 NZ 2,907 87,210
9 Singapore 2,111 63,330
10 China 347 10,410

*Source of reference : World Health Organization (WHO)
*Data base on 2009
*Assume exchange rate 1$ = 30฿

ศูนย์แนะแนวการศึกษาชั้นนำ
Apex Education Consultant Co.,Ltd
York Institute
Study Overseas Center Co.,ltd
Overseas Ed Group
CP International Education and Migration Centre
Wisdom House Education & Travel
Start Education