ภูมิอากาศ

 

ประเทศอังกฤษจะเป็นภูมิประเทศที่เป็นเกาะ จึงจะมีอากาศค่อนข้างหนาว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในช่วงหน้าหนาวคือ 2-4 องศาเศลเซียส ส่วนในฤดูร้อนจะอยู่ที่อุณภูมิ 18-22 องศาเศลเซียส แต่จริงๆแล้วอากาศของประเทศอังกฤษก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อาจจะมีทั้งหน้า หนาว ฝน และร้อน ในวันเดียวกันก็เป็นได้

 


ตรวจสอบอุณหภูมิและฤดูการต่างๆ

ฤดุใบไม้ผลิ :เดือนมีนาคม- เดือนพฤษภาคม
ฤดูร้อน :เดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม
ฤดูใบไม้ร่วง :เดือนกันยายน- เดือนพฤศจิกายน
ฤดูหนาว :เดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์