ภูมิอากาศ

 

ในสหรัฐอเมริกามีความหลากหลายโดยสัมพันธ์กันกับภูมิประเทศ ทางตอนเหนือของประเทศมี 4 ฤดูคือ ใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และ ฤดูหนาว ส่วนทางใต้ของประเทศทั้งทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกอากาศจะอบอุ่นถึงร้อน เหมาะกับการตากอากาศ ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่เกิดวาตะภัยมากที่สุดโดยจะพบพายุทอร์นาโดบ่อยๆ ในเขตตอนกลางถึงตอนใต้ของประเทศ ส่วนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศก็ได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนเป็นประจำ แต่ด้วยวิทยาการทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ทำให้มีระบบการเตือนภัยและการจัดการความเสียหายที่ดีที่สุดในโลก

 


ตรวจสอบอุณหภูมิและฤดูการต่างๆ

ฤดูร้อน :เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม
ฤดูใบไม้ร่วง :เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน
ฤดูหนาว :เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ผลิ :เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม