ข้อมูลทั่วไป

 

สหรัฐอเมริกา ค่อนข้างมีคนไทยนิยมไปเรียนต่ออเมริกาเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน เนื่องมาจากวัฒนธรรมที่เปิดกว้างให้ผู้คนจากทั่วโลกเข้ามาสัมผัสความหลากหลาย ความมีอิสระเสรีในหลายเรื่อง สำเนียงอังกฤษอเมริกันที่มีเส่ห์ รวมถึงคุณภาพด้านการศึกษาที่ต้องยอมรับว่ามีคุณภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สาขาวิชาที่คนไทยนิยมไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่แทบจะทุกสาขาวิชา เพราะการได้ไปศึกษาต่อยังดินแดนที่กว้างใหญ่และหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างอเมริกานับเป็นโอกาสอันดีในการไปค้นหาประสบการณ์ หลายภูมิภาคและแต่ละสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกามีจุดเด่นและความน่าสนใจเฉพาะตัวทีเดียว นั่นก็คือ เขามักจะไม่เปิดสาขาวิชากระจายครอบคลุมไปหมดทุกสาขาวิชา แต่จะเน้นงานวิจัยที่เข้มข้นและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้ความรู้ด้านนั้นจริงๆ