10 อันดับสถาบันการศึกษา


Rank of University Locations
1 Harvard University Cambridge, MA
2 Princeton University Princeton, NJ
3 Yale University New Haven, CT
4 Columbia University New York, NY
5 University of Chicago Chicago, IL
6 Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA
7 Stanford University Stanford, CA
8 Duke University Durham, NC
9 University of Pennsylvania Philadelphia, PA
10 California Institute of Technology Pasadena, CA