ภูมิอากาศ

 

ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร พื้นที่กว่า 1 ใน 3 ของประเทศ ตั้งอยู่ในเขตร้อน ส่วนที่เหลือตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น แต่ด้วยขนาดของประเทศที่มีความกว้างใหญ่ ประเทศออสเตรเลีย จึงเป็นประเทศที่มีสภาพอากาศที่มีความหลากหลาย โดยทั่วไปจะมีอากาศกำลังเย็นสบาย แต่สำหรับในส่วนพื้นที่บริเวณที่ราบสูง และพื้นที่ในรัฐ Tasmania และ บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ อากาศจะหนาวเย็นกว่า ส่วนทางด้านตอนเหนือของประเทศ จะมีลักษณะอากาศทั่วไปใกล้เคียงกับเขตเอเชีย และแปซิฟิค

 


ตรวจสอบอุณหภูมิและฤดูการต่างๆ

ฤดูร้อน :เดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง :เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม
ฤดูหนาว :เดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม
ฤดูใบไม้ผลิ :เดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน