ข้อมูลทั่วไป

 

ออสเตรเลีย อันเนื่องจากค่าเครื่องบินที่ไม่แพงมาก ใกล้บ้าน และมีชุมชนคนไทยที่ออสเตรเลียเยอะพอสมควร อีกทั้งยังสามารถทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนได้อีกด้วย ถือได้ว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจมาก สาขาวิชาที่คนไทยนิยมไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย เช่น บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น