ข้อมูลทั่วไป

 

ประเทศแคนนาดา เป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ประเทศแคนาดาให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก และมีสถานศึกษาชั้นหนึ่ง แคนาดาใช้จ่ายเงินต่อคนในด้านการศึกษามากกว่าประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม G-8 และเป็นประเทศอันดับที่ 3 ที่เป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (โออีซีดี) ปริญญาจากมหาวิทยาลัยในแคนาดาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล และนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษา จากมหาวิทยาลัยของแคนาดา มักจะประสบความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้แคนาดากลายเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามอง ใน ทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมัธยมถึงปริญญาตรีที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 7-8 แสนบาทต่อปี ซึ่งถูกกว่าประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ในแต่ละปีจึงมีนักศึกษามากกว่า 130,000 คนจากนานาประเทศ ซึ่งจำนวนนี้มีนักศึกษาไทยจำนวน 1,700 คนที่ไว้ใจระบบการศึกษาสไตล์แคนาดา โดยสาขาวิชาที่โด่งดังประกอบด้วยสายการบิน ชีวะวิทยา รถยนต์ นาโนเทคโนโลยี และการเขียนภาษาจาวา (Java) ที่แคนาดาเป็นประเทศต้นตำหรับ