10 อันดับสถาบันการศึกษา


Rank of University Locations
1  University of Toronto Toronto
2  The University of British Columbia Vancouver 
3  York University Toronto
4  McGill University Montreal 
5  University of Alberta Edmonton 
6  University of Waterloo Waterloo
7  Simon Fraser University Burnaby 
8  Queen's University Kingston
9  University of Calgary Calgary
10  University of Victoria Victoria