ภูมิอากาศ

 

เนื่องจากประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศจะค่อนข้างเย็น ส่วนฤดูหนาวจะไม่หนาวจัดและ มีฝนตกตลอดทั้งปี

 


ตรวจสอบอุณหภูมิและฤดูการต่างๆ

ฤดูร้อน :เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง :เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
ฤดูหนาว :เดือนมิถุนายน-สิงหาคม
ฤดูใบไม้ผลิ :เดือนกันยายน-พฤศจิกายน