ข้อมูลทั่วไป

 

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศอันดับต้น ๆ ที่นักศึกษาจากนานาประเทศต่างพากันเข้ามา ศึกษาต่อ เรียนต่อนิวซีแลนด์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาฝึกฝนภาษา โดยเลือก เรียนภาษาอังกฤษ ณ สถาบันภาษาในประเทศนิวซีแลนด์ หรือการเรียนในระดับ High School ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ที่มหาลัยวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ภายในประเทศก็ตาม หลากหลายเหตุผลที่นักเรียนไทยนิยมไป เรียนต่อนิวซีแลนด์ อาทิเช่น วัฒนธรรมที่หลากหลาย, ธรรมชาติที่สวยงาม และระบบการศึกษาที่มีคุณภาพการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ ที่มีคุณภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การเรียนการสอนจะเน้นการคิดและความเข้าใจเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและทักษะที่แต่ละคนมีความชำนาญ ประเทศนิวซีแลนด์ยังมีภูมิประเทศที่สวยงามมีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมากเอื้อต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนนานาชาติและอัตราค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ นักเรียนนักศึกษานานาชาติ ที่เลือกศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์สามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับความประทับใจในการศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์ซึ่งจะเป็นความทรงจำที่ดีไปตลอดชีวิตนิวซีแลนด์จึงเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมเพื่อการศึกษาและเป็นทางเลือกที่ผู้ปกครองควรพิจารณา เมื่อต้องการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ