ระบบการรักษาพยาบาล ประเทศนิวซีแลนด์


     สำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกคนที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ควรทำประกันสุขภาพด้วย เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลนั้นค่อนข้างสูง ในส่วนของการทำประกันสุขภาพนั้นสามารถทำได้ก่อนการเดินทาง ซึ่งจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันออกเดินทาง แต่ถ้าไม่สะดวกในการทำประกันสุขภาพก่อนการเดินทาง สามารถทำประกันสุขภาพเมื่อเดินทางไปถึงนิวซีแลนด์ได้ทันที โดยสามารถขอความช่วยเหลือและคำแนะนำจากสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาลงเรียนไว้

     ด้วยความดูแลเอาใจใส่และสามัญสำนึก การเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ของคุณจะต้องปราศจากอุบัติเหตุ ถ้าคุณได้รับบาดเจ็บที่นี่ คุณอาจต้องการความช่วยเหลือจาก Accident Compensation Corporation (ACC) ซึ่งเป็นบริษัทชดเชยอุบัติเหตุของประเทศนิวซีแลนด์  ในประเทศนิวซีแลนด์ คุณไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายชดเชยในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ แต่ ACC จะช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลให้ หมายความว่า เป็นราคาในการดูแลรักษาและช่วยเหลือระหว่างการพักฟื้นในช่วงที่รักษาตัวอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ คุณยังคงต้องซื้อประกันการเดินทางและสุขภาพของตัวเอง เพราะว่า ACC ไม่สามารถช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายได้ทุกอย่าง เพียงแต่เฉพาะการรักษาพยาบาลและการพักฟื้นร่างกายในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น คุณเองก็ยังต้องจ่ายค่าใช้จ่ายบางส่วนเองด้วย ในกรณีบาดเจ็บสาหัสเป็นผลระยะยาว คุณจะมีสิทธิ์ได้รับจำนวนเงินค่าชดเชยเต็มอัตราทันที่ที่การบาดเจ็บทรงตัวดีแล้ว

     ACC จะไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อย่างเช่น การจ่ายค่าเดินทางล่าช้าหรือผ่อนเป็นงวดๆ ค่าบ้านพัก ค่าบำรุงรักษาบ้าน หรือ การสูญเสียรายได้จากประเทศบ้านเกิดของคุณ คุณมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีประกันสุขภาพของตัวเอง สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลทั้งของรัฐบาลและเอกชนในประเทศนิวซีแลนด์สามารถให้บริการและดูแลรักษาด้วยมาตรฐานที่สูง แต่ก็ต้องทราบด้วยว่าสิ่งเหล่านั้นมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น นอกจากว่าจะเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ