ภูมิอากาศ

 

เนื่องจากอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ประเทศสิงคโปร์มีสภาพภูมิอากาศแบบป่าเขตร้อน ไม่แปรปรวนมีอุณหภูมิสม่ำเสมอและมีฝนตกชุก ไม่มีการแบ่งฤดูเหมือนประเทศอื่นๆ อุณหภูมิ จะอยู่ระหว่าง 22 ถึง 34 องศาเซลเซียสค่าความชื้นโดยเฉลี่ยนอยู่ที่ 85% - 90% ในช่วงเช้า และ 55%-60% ในช่วงเที่ยง หากมีฝนตกชุกมาก ค่าความชื้นอาจสูงได้ถึง 100% ช่วงกลางปี ในเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม จัดเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด และเดือนพฤศจิกายน และธันวาคมเป็นช่วงฤดูมรสุม อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยวัดได้ คือ 19.4 องศาเซลเซียส และมากที่สุด คือ 35.8 องศาเซลเซียส

 


ตรวจสอบอุณหภูมิและฤดูการต่างๆ

ฤดูร้อน :เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนตุลาคม
ฤดูฝน :เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม