ข้อมูลทั่วไป

 

สิงคโปร์ ถือว่าเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของโลก และด้วยภูมิประเทศที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย จึงไม่น่าแปลกที่ประเทศสิงคโปร์จะเริ่มได้รับความนิยมจากนักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี เรื่องของประชากรนั้น สิงคโปร์ถือว่าประชากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ทุกฝ่ายจึงให้ความสำคัญและสนับสนุนเรื่องการศึกษาอย่างเต็มที่ ประเทศสิงคโปร์จึงพิถีพิถันในการจัดระบบการศึกษามาตลอด จนได้ระบบที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ทำให้บรรยากาศการศึกษาที่นี่เป็นแรงกระตุ้นให้ทุกคนกล้าแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดอย่างเปิดกว้างอยู่เสมอ สิงคโปร์จึงเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคเอเชียที่โดดเด่นด้วยความพร้อมทั้งหลายที่รวมอยู่ด้วยกันทั้งในด้านความปลอดภัย ความเจริญของเมืองและสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย การศึกษาของสิงคโปร์มีหลักสูตรพื้นฐานที่ดีเยี่ยมช่วยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ที่ก้าวไกลและทันโลก เพื่อก้าวสู่อนาคตที่สดใสได้