ภูมิอากาศ

 

กล่าวโดยทั่ว ๆ ไป ญี่ปุ่นมีภูมิอากาศแบบเขตอบอุ่น ฤดูใบไม้ผลิ(ฮารุ) มีอากาศที่สบาย น่าอยู่อาศัย ต้นไม่เริ่มผลิดอกออกใบ ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิมีดอกซากุระบานสะพรั่ง ไล่จากคิวชูไปจนถึงฮอกไกโดเป็นที่สุดท้าย ฤดูร้อน(นัตซึ) อากาศค่อยข้างร้อนแบบเหนอะหนะ ฤดูใบไม้ร่วง (อะกิ) อากาศแห้งและเย็นสบาย ใบไม้กลายเป็นสีเหลืองทอง ในขณะที่ฤดูหนาว (ฟุยุ) อากาศค่อนข้างเย็น

แต่เนื่องจากพื้นที่ของประเทศที่ทอดยาวกว่า 3,000 กิโลเมตร ทำให้ภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่น มีความแตกต่างกันออกไป ทางเหนือของญี่ปุ่น ในแถบฮอกไกโดมีอากาศหนาวเย็นคล้ายยุโรป มีหิมะตกหนักในฤดูหยาว ด้วยลมหนาวจากไซบีเรีย ได้พัดเอาความชื้นจากทะเลญี่นปุ่นเข้ามา ในขณะที่พื้นที่ทางใต้ของคิวชูและโอนิกาวา มีสภาพอากาศค่อนไปทางเขตร้อนชื้น และมีฝนตกชุกในฤดูร้อน ฤดูกาลแบ่งออกเป็น 4 ฤดูคือ

 


ตรวจสอบอุณหภูมิและฤดูการต่างๆ

ฤดูหนาว :เดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ผลิ :เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูร้อน :เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
ฤดูใบไม้ร่วง :เดือนกันยายน – พฤศจิกายน