10 อันดับสถาบันการศึกษาRank of University Locations
1  The University of Tokyo Tokyo 
2  Keio University Tokyo 
3  Kyoto University Kyoto
4  Kyushu University Fukuoka
5  Nagoya University Nagoya
6  Osaka University Suita
7  Hokkaido University Sapporo 
8  University of Tsukuba Tsukuba 
9  Tohoku University Sendai
10  Hiroshima University Hiroshima