ภูมิอากาศ

 

เมืองจีนมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมภาคพื้นทวีปมีหลากหลายรูปแบบ ลมเหนือจะมีอิทธิพลสูงในฤดูหนาว ในขณะที่ลมใต้จะมีบทบาทในฤดูร้อน ด้วยขนาดที่กว้างใหญ่ของประเทศ ทำให้จีนมีสภาพภูมิอากาศของแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันมาก ฤดูกาลแยกอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของลมมรสุม โดยแบ่งเป็น 4 ฤดู คือ

 


ตรวจสอบอุณหภูมิและฤดูการต่างๆ

ฤดูร้อน :เดือนมิถุนายน - สิงหาคม
ฤดูใบไม้ร่วง :เดือนกันยายน - พฤศจิกายน
ฤดูหนาว :เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ผลิ :เดือนมีนาคม – พฤษภาคม