ข้อมูลทั่วไป

 

ประเทศจีน ทุกวันนี้ประเทศจีนมีบทบาทมากในทุกวงการโดยเฉพาะวงการการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศจีนเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่หลักสูตรเตรียมภาษาจีน หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเฉพาะทุนรัฐบาลจีนและทุนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนที่เปิดโอกาสให้คนไทยร่วม 100 คน ไปเรียนต่อยังประเทศจีนทุกปี นับว่าเป็นประเทศมหาอำนาจโลกที่เราต้องให้ความสำคัญมากที่สุดอีกประเทศหนึ่ง อันมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมและอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สำคัญในปัจจุบัน สาขาวิชายอดนิยมที่คนไทยนิยมไปเรียนต่อที่ประเทศจีน ได้แก่ ภาษาและวัฒนธรรมจีน บริหารธุรกิจ ปรัชญา เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเรียนในเมืองใหญ่ๆอย่างปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้