10 อันดับสถาบันการศึกษาRank of University Locations
1  Université Pierre et Marie Curie Paris
2  Université Claude Bernard Lyon I Villeurbanne
3  Université de Nice Sophia Antipolis Nice
4  Université de Caen Basse-Normandie Caen
5  Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Paris
6  Université Montpellier 2 Montpellier
7  École Normale Supérieure Paris
8  Université Paris Descartes Paris
9  Université Paris Sud - Paris 11 Orsay 
10  Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis St-Denis