ภูมิอากาศ

 

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงของพื้นที่ ตั้งแต่ภูมิอากาศแบบแอลป์จนถึงแบบเมดิเตอร์เรเนียน ฤดูหนาว อากาศหนาว มีฝน และหิมะ ฤดูร้อน อบอุ่น เย็นชื้น มีฝนบางครั้ง ทางตอนใต้จะมีฝนชุก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้รับผลกระทบมาจากมหาสมุทรแอตแลนติก โดยลมฝั่งตะวันตกจะเป็นปัจจัยหนึ่งต่อปริมาณฝนตกในประเทศ นอกจากนี้ลมหนาวทางฝั่งเหนือจะทำให้อุณหภูมิภายในประเทศลดลงอย่างรวดเร็ว ภูมิประเทศของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งต่อภูมิอากาศในประเทศ โดยเฉพาะเทือกเขาแอลป์ซึ่งทำให้ทางตอนใต้ของประเทศมีอุณหภูมิที่อบอุ่นมากกว่าและได้รับอิทธิพลจากทะเลเมดิเตอเรเนียน


ตรวจสอบอุณหภูมิและฤดูการต่างๆ

ฤดูร้อน :กลางเดือนมิถุนายน – กลางเดือนกันยายน
ฤดูใบไม้ร่วง :กลางเดือนกันยายน – กลางเดือนธันวาคม
ฤดูหนาว :กลางเดือนธันวาคม – กลางเดือนมีนาคม
ฤดูใบไม้ผลิ :กลางเดือนมีนาคม – กลางเดือนมิถุนายน