ข้อมูลทั่วไป

 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นั้นเป็นประเทศที่มีภูมิภาพอันงดงาม ผสมผสานกับความเจริญในยุคใหม่ได้อย่างกลมกลืน มีธรรมชาติแห่งขุนเขาที่เขียวขจี สงบร่มรื่น อากาศเย็นสบาย เป็นเสน่ห์ชวนให้คนส่วนใหญ่หลงไหล ทำให้ผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวยังดินแดน ที่หลายคนเรียกว่าแดนนาฬิกาแห่งนี้ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นต้นกำเนิดของวิชา Tourism and Hotel Management และเป็นสถานที่ในการเรียนวิชาดังกล่าวที่ดีที่สุดในโลก IMI อยู่ห่างจากใจกลางเมือง Lucerne เพียงแค่ 10 นาที และบริเวณพื้นที่มหาลัยโดยรอบมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศร่มรื่นสวยงามหรูหราแบบยุโรป ล้อมรอบด้วยภูเขาและทะเลสาปลูเซินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมือง เหมาะอย่างยิ่งกับการเรียนวิชาการโรงแรม การศึกษาต่อในสวิตเซอร์แลนด์เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความปราถนาของแต่ละบุคคล เพราะมหาวิทยาลัยสวิสนั้นเปิดรับนักศึกษาจากประเทศไทย ที่จะไปศึกษาในแขนงวิชาต่าง ๆ มีคอร์ส และโปรแกรมการศึกษามากมายมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการเรียนด้านการจัดการโรงแรม เรียกได้ว่าสมกับที่เป็นเมืองสวยงามแห่งการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทำให้สถาบันการศึกษาที่สอนเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านนี้ มีชื่อเสียงโด่งดังหลายแห่ง และทำหน้าที่ผลิตบุคคลากรที่มีความรู้และฝีมือเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมมาแล้วมากมาย