ทำไมต้องซื้อ Overseas Work and Travel


แม้จะมีประกันชีวิตคุ้มครองแต่ไม่ครอบคลุมเพราะวงเงินจำกัด

ประกันชีวิตส่วนใหญ่มีข้อจำกัดเรื่องวงเงินคุ้มครองที่ไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับค่าครองชีพและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากรวมถึงเงื่อนไขของระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศที่จำกัดว่าต้องไม่เกิน 180 วัน


เบี้ยประกันไม่แพง แต่ได้รับความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง

 • ชดเชยการยกเลิกการเดินทาง
 • ชดเชยการลดจำนวนวันการเดินทาง
 • ชดเชยการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
 • ชดเชยสัมภาระหายขณะเดินทาง
 • ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
 • เงินชดเชยในระหว่างการรักษาพยาบาลสูงสุด นาน 30 วัน

 


ให้อลิอันซ์ดูแลคุณ เมื่อไกลบ้าน...


ทุกวงเงิน คุ้มครองสูงยิ่งกว่าใคร

 • พร้อมดูแลด้วงวงเงินสูงสุดถึง 3,000,000 บาท
 • ดูแลผู้เดินทาง ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 40 ปี

 

เคียงข้างทุกเรื่อง เพื่อให้คุณสบายใจ

 • ทำงานหรือท่องเที่ยวระยะสั้น 2 เดือนหรือยาว 1 ปี …เราจัดให้
 • เดินทางบ่อยได้…เราคุ้มครอง
 • ชอบโรงพยาบาลไหน…เราตามใจ
 • สัมภาระในการเดินทางหายเราช่วยตาม.

 

ที่หนึ่งของผู้ให้บริการประกันภัยการเดินทางมากด้วยประสบการณ์และมุ่งมั่น

 • ผู้เชี่ยวชาญในบริการประกันเดินทางมายาวนานกว่า 60 ปี
 • มีเครือข่ายช่วยเหลือมากกว่า 400,000 แห่ง และสาขาบริการหลักถึง 28 แห่งทั่วโลก
 • ทีมงานช่วยเหลือ ทีมแพทย์และพยาบาลพูดได้หลายภาษา พร้อมเป็นสื่อกลางช่วยเหลือคุณเมื่ออยู่ต่างถิ่น
 • มุ่งหน้าขยายเครือข่ายช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลคุณได้ทันท่วงที ทุกที่ ทุกเวลา