ทำไมต้องซื้อ Overseas Student Insurance


แม้จะมีประกันชีวิตคุ้มครองแต่ไม่ครอบคลุมเพราะวงเงินจำกัด

ประกันชีวิตส่วนใหญ่มีข้อจำกัดเรื่องวงเงินคุ้มครองที่ไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับค่าครองชีพและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากรวมถึงเงื่อนไขของระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศที่จำกัดว่าต้องไม่เกิน 180 วัน


เบี้ยประกันไม่แพง แต่ได้รับความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง

 • ชดเชยค่าเล่าเรียน
 • ชดเชยการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
 • ชดเชยสัมภาระหายขณะเดินทาง
 • ชดเชยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

 


ให้อลิอันซ์ดูแลคุณ เมื่อไกลบ้าน...


ทุกวงเงินคุ้มครอง ที่สูงกว่าที่ใด

 • พร้อมดูแลด้วยวงเงินสูงสุดถึง 5,500,000 บาท
 • ดูแลผู้เดินทาง ที่มีอายุตั้งแต่ 14 – 49 ปี

 

เคียงข้างทุกเรื่อง เพื่อให้คุณอุ่นใจ

 • เรียนสั้น 3 เดือนหรือนาน 2 ปี …เราจัดให้
 • กลับมาเยี่ยมบ้านนาน 90 วัน… เราดูแล
 • เดินทางบ่อยได้…เราคุ้มครอง
 • ญาติมาเยี่ยม เมื่อคุณป่วย…เราออกให้
 • หยุดเรียนกระทันหัน…เราชดเชย
 • ชอบโรงพยาบาลไหน…เราตามใจ

 

อันดับหนึ่งของผู้ให้บริการประกันภัยการเดินทางที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่น

 • ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการประกันเดินทางอย่างยาวนานกว่า 60 ปี
 • ด้วยเครือข่ายบริการให้ความช่วยเหลือมากกว่า 400,000 แห่ง และสาขาให้บริการหลักถึง 28 แห่งทั่วโลก
 • ทีมงานช่วยเหลือ ทีมแพทย์และพยาบาลพูดได้หลายภาษา พร้อมเป็นสื่อกลางช่วยเหลือคุณเมื่ออยู่ต่างถิ่น
 • มุ่งมั่นขยายเครือข่ายบริการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลคุณอย่างทันท่วงที ทุกที่ ทุกเวลา