อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม อลิอันซ์ ผู้ให้บริการชั้นนำของโลกในการให้ความช่วยเหลือและบริการประกันภัยการเดินทาง


มุมมองของเราเกี่ยวกับการดูแลชีวิตนั้นไม่ยุ่งยากเลย เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้คุณได้รับบริการที่มีมาตรฐานสูงสุดจากเรา และเราจะรักษาระดับความมีคุณภาพนี้ให้สม่ำเสมอตลอดไป เราอยากแบ่งปันความรู้สึกและประสบการณ์การบริการดีๆให้กับทุกท่าน มีความเชื่อมั่น พร้อมทะยานก้าวไปข้างหน้าและเติบโตไปพร้อมกัน


ปัจจุบันเราทำงานควบคู่ไปกับโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่งของประเทศไทยมายาวนานกว่า 10 ปี การบริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ในระหว่างเดินทางของเรานั้น ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากที่มีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถในด้านนี้โดยตรง เพื่อหวังที่จะให้เป็นบริการที่ดีและเหมาะสมกับทุกท่านมากที่สุด


สนใจแวะเยี่ยมชมเวปไซต์ของเราเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.allianz-assistance.co.thด้วยจำนวนเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลก เราจึงสามารถให้บริการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

 

อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ มีเครือข่ายและทีมงานที่มีความทุ่มเทและให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ในประเทศไทยโดยเฉพาะ เราได้มีการตกลงทำสัญญากับโรงพยาบาลชั้นนำที่มีเกือบ 200 แห่งทั่วประเทศ และความรู้เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพของไทย equips เรามีข้อมูลสำคัญที่จะสามารถทำการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

ในจำนวนนี้อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ ได้ทำสัญญาข้อตกลงกับโรงพยาบาลชั้นนำ 194 แห่ง ในการให้บริการความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยให้การดูแลนักท่องเที่ยวทั้งหมดได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทย

โรงพยาบาลในเครือข่ายของเราถูกจัดอันดับโดยการตรวจสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำมาใช้ในขณะปฏิบัติการและการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ได้รับการบริการ การตรวจสอบและวัดคุณภาพนี้จะอยู่ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า "มาร์โคโปโล" โดยมีทีมผู้บริหารทางการแพทย์ของมอนเดียลเป็นผู้เข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเอง และจะทำการให้คะแนนและจัดอันดับให้กับแต่ละโรงพยาบาล

ข้อมูลนี้นับว่ามีประโยชน์มากเมื่อนำมาใช้ในกรณีส่งต่อคนไข้ไปยังทีมรักษาพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกโดยทางทีมงานผู้ประสานงานจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของประสิทธิภาพเครื่องมือทางการแพทย์และความพร้อมของหน่วยงานนั้นๆว่ามีความเหมาะสมกับคนไข้หรือไม่ หรือหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลต่อนั้นมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความเหมาะสมกับอาการของคนไข้แต่ละรายหรือไม่

ในกรณีที่ผู้ที่ต้องเข้ารับการช่วยเหลือมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าทำการรักษาตัวในโรงพยาบาล ข้อมูลนี้จะเป็นสิ่งที่ใช้ประกอบการตัดสินใจได้ว่าโรงพยาบาลนั้นๆมีอุปกรณ์และความพร้อมที่ตรงกับอาการของคนไข้หรือไม่ หรือกรณีที่คนไข้ได้เข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลแล้ว ทางแพทย์ประสานงานยังสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดูความพร้อมของบุคคลากรทางการแพทย์ว่าเหมาะสมกับคนไข้ได้หรือไม่เช่นกัน ถ้าพบว่าสถานพยาบาลนั้นไม่ตรงกับอาการหรืออุปกรณ์มีไม่เพียงพอกับการรักษาอาการของคนไข้ เราจะพิจารณาทำการย้ายไปยังสถานที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด

นอกเหนือจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลต่างๆในประเทศไทย เรายังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเครือข่าย การเข้าถึงพื้นที่ของหน่วยแพทย์อีกด้วย เนื่องจากว่ายิ่งการเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่คนไข้อยู่เพื่อรอรับการรักษานั้นมีระยะทางสั้นเท่าไหร่จะยิ่งทำให้ เวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆลดลงไปได้อย่างมากอีกด้วย ข้อตกลงเหล่านี้ได้ถูกกำหนดและลงนามในสัญญากับโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของเรา

บางครั้งการรักษาพยาบาลง่ายๆอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้ถ้าคุณได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้องจากผู้ไม่ชำนาญการ ดังนั้นการตัดสินใจเลือกขอความช่วยเหลือจากผู้มีความเชี่ยวชาญที่สุดจะเป็นสิ่งทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับความช่วยเหลืออย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุดในเวลาที่คุณต้องการ